NOVINKY

arr3Orca cup BratislavaCelkové 2. miesto v medailovej bilancií  8-0-1 a 3 slovenské rekordy 11. ročných plavkýň !!!...

KONTAKTY

Plavecký klub Delta Komárno
Gen. Klapku 66/31
945 01 Komárno
tel: +421905336370
napíšte nám
účet: 211205372/0900

ANKETA


POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
Povinné zverejňovanie

Na tomto mieste náš športový klub bude zverejňovať informácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa znenia § 99 ods. 2 (spoločné ustanovenie) "Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle."

Z uvedeného vyplýva, že ak nebude možné zverenenie v IS športu, povinnosť zverejňovania budú môcť povinné osoby splniť na svojom webovom sídle. Pri sponzorstve bude prichádzať do úvahy splnenie povinnosti verejného vykazovania použitia sponzorského využitím transparentného bankového účtu.

 

ZVEREJŇOVANIA:

Vyúčtovanie nákladov na plavecké preteky:

Augsburg - Nemecko

Považská Bystrica - Bystrická Rybka

Székesfehérvár - Maďarsko

OTA2Nj