NOVINKY

arr3Orca cup BratislavaCelkové 2. miesto v medailovej bilancií  8-0-1 a 3 slovenské rekordy 11. ročných plavkýň !!!...

KONTAKTY

Plavecký klub Delta Komárno
Gen. Klapku 66/31
945 01 Komárno
tel: +421905336370
napíšte nám
účet: 211205372/0900

ANKETA


PLATBY ČLENSKÉHO
Platby členského 2016/2017

Náš športový oddiel používa na platbu ročného členského príspevku ako aj mesačných príspevkov na tréningy nový účet vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s.

Číslo účtu:

SK 53 0900 0000 0051 2695 9463

 


 

Platba ročného členského príspevku za rok 2017 - len noví členovia:

 

Účet: SK 53 0900 0000 0051 2695 9463

Suma: 10,- eur

Vs: 992016

Poznámka pre prijímateľa: Meno člena

 


 

Platba mesačných príspevkov na tréningy:

 

Účet: SK 53 0900 0000 0051 2695 9463

Suma: Podľa tréningovej skupiny

Vs: MM2016 - napr. za september 2016 - 092016

Poznámka pre prijímateľa: Meno člena

 

Platbu prosíme vykonať do 5-ho v danom mesiaci. Ďakujeme

 


 

Platba mesačných príspevkov na raňajšie tréningy:

 

Od marca 2017 sme museli pristúpiť k spoluúčasti plavcov pri úhrade prenájmov bazénu pri raňajších tréningoch, ktoré sú spoplatnené sumou 10 Eur za 1 hodinu (pri 6 dráhach) resp. 5 Eur za hodinu (pri 3 dráhach). Platby sa rozdelia pomerovým systémom medzi zúčastnených plavcov na základe dochádzky.

 

Účet: SK 53 0900 0000 0051 2695 9463

Suma: Podľa mesačného vyúčtovania

Vs: MM2017 - napr. za september 2017 - 092017

Poznámka pre prijímateľa: Meno člena

 

Platbu prosíme vykonať do 10-ho v nasledujúcom mesiaci. Ďakujeme 

 


Y2FhYzQzM